Ombyggingsprosjekt på Tjuvholmen Allé

Prosjektbeskrivelse

Tjuvholmen Allé er et spennende ombyggingsprosjekt hvor OABM er hentet inn til å gjøre deler av arbeidet. Eiendommen, som opprinnelig ble ferdigstilt i 2008, gjennomgår nå en omfattende modernisering og oppgradering. Bygningen, som dekker ca. 15 500 m² fordelt over ni etasjer og en underetasje, skal transformeres til et fler-bruker bygg med toppmoderne fasiliteter.

 

Prosjektmål

Målet med prosjektet er å øke verdien av eiendommen ved å gjøre den mer attraktiv og funksjonell. Dette inkluderer å legge til rette for flere brukere, samt å implementere moderne teknologi for å sikre en sømløs og imponerende brukeropplevelse. Målet er at bygget skal fremstå som moderne, varig og levedyktig.

 

Arbeid som utføres

Her er noen av de viktigste forbedringene som vil bli utført:

– Modernisering og renovering av store deler av bygget, samtidig som andre leietakere fortsatt vil bruke bygningen.

– Oppgradering av underetasjen, inkludert garderober og tekniske rom.

– Renovering av kontorarealer i etasje 2-5.

– Forbedring av inngangspartier for å gjøre dem mer innbydende.

– Oppgradering av heisene for bedre tilgjengelighet.

– Etablering av et nytt storkjøkken og kaffebar i fellesområdet i etasje 2.

– Nytt treningsrom med flotte utsikter over Tjuvholmen Allé, inkludert nye garderober.

 

Spesielle forhold

Eksisterende leietakere vil være i bygget mens ombyggingen pågår, noe som krever nøye planlegging for å minimere forstyrrelser.

 

Miljø og bærekraft

Prosjektet vil etter ferdigstillelse oppnå en BREEAM In-Use-sertifisering med nivået «Excellent». Dette innebærer blant annet gjenbruk av eksisterende tekniske installasjoner og byggematerialer for å redusere miljøbelastningen.

 

Helse, Miljø og Sikkerhet

Sikkerhet og arbeidsmiljø har høyeste prioritet i prosjektet. Det er utarbeidet en detaljert plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) som følges nøye for å sikre et trygt arbeidsmiljø for alle involverte.

 

Ombyggingsprosjektet på Tjuvholmen Allé representerer en betydelig investering i eiendommens fremtid, med mål om å tilby moderne, fleksible og attraktive arbeids- og oppholdsarealer. Gjennom nøye planlegging, høye kvalitetsstandarder og fokus på bærekraft, sikter prosjektet mot å skape en varig og verdifull eiendom i hjertet av Oslo.