OABM leverer komplette og skreddersydde kontorløsninger.

Alle arbeidsplasser er unike og krever planlegging. Vi har over lang erfaring med å skreddersy kontorløsninger og går i dybden for å skape det beste miljøet for din bedrift. Gode kontorløsninger skaper godt arbeidsmiljø og bedre verdiskapning. Mennesker påvirkes av trivsel og omgivelsenes funksjonalitet. Vi vet hvordan kontormiljøer fungerer, og vi designer dine kontorløsninger slik at de fungerer optimalt for dine behov. Vil bedriften være tjent med åpne landskap eller cellekontorer? Hva slags lysforhold er det i lokalet? Hva slags dynamikk ønsker man? Ønsker man ro, eller ønsker man liv og røre?

Kontorlokaler skal se bra ut og være funksjonelle. Men de skal også være lønnsomme og energieffektive. Vi hjelper deg å tenke ut løsninger som holder produksjonen oppe og kostnadene nede.

Arbeidslivet er i konstant endring! Det er viktig å sørge for å ivareta fleksibilitet for å kunne tilpasse seg endringer raskt, og til lavest mulig kostnad. Vi hjelper deg med løsninger som gjør deg i stand til raskt å tilpasse kontormiljøet dersom behovet melder seg.

Ta kontakt med oss for referanser og mer informasjon.

Interessert i å vite mer?

KONTAKT OSS