OABM forhandler glassvegger og systeminnredninger fra velrennomerte Triplan i Danmark.