TP Fire Lite brannklassifisert helglassvegg

Tp Fire fås også som full glassvegg – en brannvegg uten sprosser – TP Fire Lite, hvor loddrette skjøter fuges med 4 mm brandfuge. TP Fire Lite fås i brannklassifikasjon EI30 og EI60 (samt EW30 og EW60 i stål).

Dører i TP Fire brannvegger leveres som enkelt- eller dobbeltdører med eller uten overglass og evt. med bunnlydstetning. Dører kan leveres med dørlukker.

Spesefikasjoner & detaljer

Produkt Lydisolasjon Tykkelse Glasstykkelse Brann klasse Vekt (kg/m²)
TP Fire Lite S 10 mm 50 mm 10 mm 20 – 35 kg/m²
TP Fire Lite S 20 mm 39  dB 50  mm 20 mm EW30 38 – 43 kg/m²
TP Fire Lite S 20 mm 39  dB 50mm 20 mm EW60 20 – 35 kg/m²
TP Fire Lite S 23 mm 42  dB 60  mm 23mm EI30 38 – 43 kg/m²
TP Fire Lite S 31 mm 43  dB 70  mm 31 mm EI60 38 – 43 kg/m²
TP Fire Lite A 10 mm 50 – 65 mm 10 mm 38 – 43 kg/m²
TP Fire Lite A 23 mm 42  dB 80  mm 23 mm EI30 38 – 43 kg/m²
TP Fire Lite A 31 mm 43  dB 80  mm 31 mm EI60 38 – 43 kg/m²

 

Egenskaper